Czym jest kurs?

Kulturalnie o finansach to kurs on-line, dzięki któremu można się nauczyć, jak zarządzać swoim budżetem domowym, a w konsekwencji jak polepszyć swoją sytuację finansową. Kurs uczy także, jak zdobytą wiedzę o edukacji finansowej przekazywać dalej i uczyć innych.

Kto jest odbiorcą kursu?

Kurs jest skierowany do wszystkich, którym bliska jest idea edukacji finansowej, którzy chcą poprawić stan swoich finansów i chcieliby zdobytą wiedzę szerzyć dalej i prowadzić warsztaty z edukacji finansowej.

Kurs jest skierowany do każdego. Niemniej, szczególnie zachęcamy do skorzystania z kursu humanistów i osoby niezajmujące się finansami na co dzień, a pracujące w organizacjach, prowadzących działalność prospołeczną. Kurs został przetestowany przez Domy Kultury, w których pracownicy prowadzili warsztaty dla mieszkańców swoich miejscowości.

Wiedza z edukacji finansowej jest uniwersalna, innymi słowy każdy może zająć się swoimi finansami, i kurs Kulturalnie o finansach uczy, jak to robić.

Co daje kurs?

Dzięki kursowi możemy bezpłatnie zdobyć wiedzę, jak polepszyć swoją sytuację finansową, jak unikać pułapek kredytowych i jak powiększyć swoje oszczędności. Kurs daje także gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć z edukacji finansowej.

Zachęcamy Państwa do własnej edukacji i upowszechniania wiedzy z edukacji finansowej. Jest to temat często nieobecny na warsztatach, a także niepopularny. O pieniądzach często się nie mówi, a powinno. Zarządzanie własnym budżetem jest umiejętnością, której możemy się nauczyć.

Jak działa kurs?

Kurs składa się z dwóch części:

1. Część edukacyjna. To podstawowa część kursu, dostępna w zakładce KURS, skierowana jest do wszystkich, którzy chcą poprawić swoją sytuację finansową, nauczyć się prowadzić budżet domowy a także dowiedzieć się jakie zagrożenia niosą z sobą kredyty. Część edukacyjna kursu jest podzielona na osiem tematycznych rozdziałów. Każdy z rozdziałów składa się z pięciu lekcji. Przewidujemy, że na każdy z rozdziałów należy poświęcić około pięciu godzin.

2. Część dydaktyczna. Ta część kursu, dostępna w zakładce WARSZTATY, skierowana jest do wszystkich, którzy przeszli KURS, przyswoili wiedzę z edukacji finansowej, prowadzili swój budżet domowy przez minimum miesiąc, chcieliby zorganizować warsztaty z edukacji finansowej.

Jak korzystać z kursu?

Krok 1. Rozpoczęcie kursu.

Do korzystania z kursu potrzebny jest komputer lub smartfon, z dostępem do głośników. Do kursu nie trzeba się logować. Zaczynamy od pierwszego rozdziału Kursu: Budżet Domowy w zakładce KURS. Jest to pierwszy i podstawowy rozdział, który uczy podstaw edukacji finansowej, czyli sztuki prowadzenia budżetu domowego.

Bez znajomości przepływów finansowych na swoim koncie nie możemy sprawnie planować swoich finansów. Rozdział Budżet Domowy składa się z pięciu lekcji, uczy jak spisywać dochody, wydatki, jak adaptować budżet. Bardzo ważną informacją jest zalecane, aby budżet domowy samemu prowadzić przez minimum pełny miesiąc kalendarzowy (choć rezultaty adaptacji budżetu widać dopiero po trzech miesiącach). Niemniej jednak, prowadząc budżet domowy przez minimum miesiąc poznamy, ile procent naszego budżetu stanowią opłaty, a ile wydatki na artykuły spożywcze. Idealnie, gdy zdecydujemy się prowadzić budżet domowy zawsze.

Krok 2. Kolejne rozdziały kursu.

Po zapoznaniu się jak prowadzić budżet domowy, możemy zająć się zgłębianiem tematyki pozostałych rozdziałów. Zalecamy kolejność tematyczną przedstawioną w kursie, niemniej jednak, można dowolnie korzystać z dowolnej kolejności. Każdy z rozdziałów stanowi odrębną całość tematyczną. Ważne jest, aby lekcje w danym rozdziale przerabiać po kolei, gdyż informacje zawarte w poszczególnych lekcjach są kontynuowane w późniejszych lekcjach w obrębie danego rozdziału. Co ważne, kolejne rozdziały można zaczynać bezpośrednio po zapoznaniu się z informacjami w rozdziale pierwszym. Nie trzeba czekać, aż poprowadzimy swój budżet domowy przez miesiąc czy trzy. Te dwie czynności: 1) prowadzenie budżetu i zapisywanie wydatków, a także 2) przyswajanie informacji opisanych w pozostałych siedmiu rozdziałach o tym jak rozsądnie brać kredyty, jak oszczędzać czy jak działają produkty finansowe można wykonywać symultanicznie.

Krok 3. Prowadzenie warsztatów.

Po przyswojeniu całego kursu, i poprowadzeniu swojego budżetu przez minimum miesiąc jesteśmy gotowi do poprowadzenia warsztatów z edukacji finansowej. Zalecamy, ale pierwsze warsztaty zorganizować na temat jak jak prowadzić budżet domowy, czyli podstawy edukacji finansowej. Niemniej jednak, możemy prowadzić warsztaty na pozostałe tematy. W zakładce WARSZTATY są dostępne gotowe scenariusze, do prowadzenia warsztatów. Można jednak samemu przygotować scenariusz na podstawie zdobytej wiedzy. Warsztaty można prowadzić w formie spotkań z ekspertem, praktycznych zajęć jak wypełniać budżet domowy czy też pogadanek. Forma jest dowolna. Najważniejsza jest idea – każdy zasługuje na poprawę swojej sytuacji finansowej. Ta wiedza jest dla każdego.