Finanse można zrozumieć. I budżet domowy jest dla każdego. To przydatne narzędzie do kontrolowania i planowania własnych finansów. Pozwala nie tylko dowiedzieć się ile i na co wydajemy, ale przede wszystkich mówi, dokąd nasze pieniądze mają pójść. Tego wszystkiego można się nauczyć na kursie on-line Kulturalnie o Finansach. I poprawić swoją sytuację finansową.

Współautorami kursu są Katarzyna Jaszczuk i Joanna Surwiłło. Poznały się w 2007 roku, gdy podczas przerwy obiadowej przypadkiem usiadły koło siebie i zaczęły rozmawiać o problemach społecznych. Od tego czasu ich drogi wielokrotnie się krzyżowały, czy to w NGOsach, czy to na spacerach z wózkami (bo obie w tym samym czasie urodziły po dwójce dzieci), czy to ostatnio w Skansenie w Ciechanowcu, zupełnie przypadkiem.

Katarzyna Jaszczuk

Propagatorka, entuzjastka, autorka programów szkoleniowych i trenerka edukacji finansowej. Od 2012 odpowiedzialna w Fundacji Innowacja i Wiedza (FIIW) za rozwój Programu Edukacji Finansowej, w ramach którego zrealizowano m.in.: „Zyskaj Więcej – edukacja finansowa dla osób wykluczonych ekonomicznie“, projekt zakończył się przeszkoleniem 87 edukatorów finansowych, którzy pracowali nad planami naprawczymi finansów z 144 rodzinami; „Projekt Finansowy Dziecko“ skierowany był do młodych rodziców; „Seniorze, nie daj się skusić” wspierał seniorów z Warszawy. Prowadzi szkolenia z edukacji finansowej i konsumenckiej dla  różnych grup wiekowych i społecznych, jak również szkoli pracowników pomocy społecznej w zakresie wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem ekonomicznym, ponad 150 przeszkolonych pracowników OPS. Reprezentuje FIIW w ramach PREF: Partnerstwa na rzecz edukacji finansowej. Pomysłodawczyni Centrum Edukacji Finansowej powołanego przez FIIW, kompleksowego konceptu szerzenia inteligencji finansowej wśród obywateli.


Joanna Surwiłło

Od 2004 roku Joanna szkoli i prowadzi projekty edukacyjne lub rozwojowe. Pracowała w prawie 20 krajach w Europie i Azji Centralnej. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, organizacjami międzynarodowymi, bankami centralnymi, instytucjami mikro-finansowymi, aktywistami i mediami.

Promuje edukację finansową, nowe technologie i wsparcie aktywizmu. Jednym z jej projektów było wsparcie mieszkańców Nowego Orleanu, którzy ucierpieli z powodu huraganu Katrina. Jest trenerem edukacji finansowej i napisała kilka programów szkoleniowych. Występowała jako specjalista w zakresie edukacji finansowej w programie TVP ABC “Moda na Rodzinę”. Od 2013 roku wspiera rosyjskich aktywistów w prowadzeniu kampanii społecznych, promocji bezpieczeństwa cyfrowego a także promowania nowych technologii w działaniach społecznych.

Doktoryzuje się w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym przy Szkole Głównej Handlowej. Mówi biegle po angielsku, rosyjsku i polsku.