Rozdział 3 – Kredyt, czyli nigdy nie pracuj na wczorajszy chleb   ›   Lekcja 5 – Siła procentu składanego

Lekcja 5

Jak działa procent składany? Poniższa tabela przedstawia stan oszczędności gromadzony przy odkładaniu 250 zł czy 500 zł przez 20, 30 a nawet 40 lat.

Odkładając 250 zł przez 40 lat otrzymujemy kwotę 383 tysięcy złotych (a uwzględniając procent składany bez inflacji 173 tysiące). Realna suma wpłat to 120 tysiące.

 

Natomiast w przypadku odkładania 500 zł przez 20 lat, realna suma wpłat wynosi 120 tysiące, natomiast kwota nagromadzona to 206 tysiące złotych, a a uwzględniając procent składany bez inflacji to 138 tysiące.

 

Odkładając taką samą realną kwotę otrzymujemy różnicę pomiędzy 173,000 – 138,000, czyli 35 tysięcy, które pojawiają się na skutek działania siły procentu składanego.

NASTĘPNY ROZDZIAŁ