Rozdział 5 – Kredyt hipoteczny   ›   Lekcja 2 – Kredyt w złotówkach czy walucie?

Lekcja 2

Czym się różni kredyt w złotówkach od kredytu w walucie?

Gdy decydujemy się na kredyt hipoteczny, jeszcze do niedawna pierwszym pytaniem była decyzja o walucie, w jakiej można go wziąć. A jeśli w walucie, to czy we frankach? Popularność kredytów waloryzowanych, powszechnie nazywanych walutowymi, wiązała się z kosztem kredytu. Rata kredytu w przypadku franka szwajcarskiego była niższa. I wielu kredytobiorców, decydując się na kredyt na 30 lat, kierowało się głównie wysokością raty. Przyjrzyjmy się, od jakich czynników zależy wysokość kredytu.

Koszt kredytu zależy od wielu czynników, między innymi od prowizji, oprocentowania, dodatkowych produktów i wkładu własnego. Prowizja pobierana jest na początku okresu kredytowania, a kredytobiorcy często decydują się zaliczyć ją do pożyczanej kwoty. Odsetki to wynagrodzenie banku za wypożyczony kapitał.

Obejrzyj film

Jak mądrze wziąć kredyt hipoteczny?

Czas trwania: 4 minuty

Kredyt walutowy

Wysokość kredytu waloryzowanego do walutowego zależy głównie od kursu waluty w stosunku do złotówki. Zatem miesięczny koszt obsługi kredytów walutowych zależy od polityki zagranicznych banków centralnych i sytuacji międzynarodowej. Oprocentowanie kredytów walutowych jest zmienne. Od czego zależy?

Oprocentowanie kredytów walutowych zależy od:

  1. Marży banku (stałe oprocentowanie kredytu)
  2. LIBORu (zmienna stopa referencyjna; nazwa pochodzi od London InterBank Offered Rate i oznacza średnią stopę oprocentowania pożyczek udzielanych sobie nawzajem przez banki obecne na rynku w Londynie, przy czym średnia stopa jest obliczana na podstawie ofert 4 największych banków).

Dlaczego banki do stawek bazowych stóp referencyjnych doliczają marżę? Przede wszystkim dlatego, że banki na tej marży zarabiają. Stawka referencyjna LIBOR to po prostu średni koszt pozyskania środków na rynku międzybankowym. Zwykle banki, aby udzielać kredytu, pożyczają środki na rynku międzybankowym. Bank musi zapłacić oprocentowanie za tą pożyczkę. Dlatego dolicza marże, która jest czystym zyskiem banku. Stopa referencyjna kredytu walutowego zwykle jest średnią kwartalną jednej z wymienionych stawek. Dodatkowego zarobku dostarczał także spread walutowy – bank wypłacał kredyt po swoim kursie sprzedaży walut, a spłaty przyjmował po kursie kupna. Różnice potrafiły być istotne.

Stopa referencyjna zmienia się niezależnie od kursu obcej waluty. To oznacza, że osoba, która zadłużyła się w obcej walucie, jest narażona na dwa różne ryzyka finansowe:

  1. Ryzyko wyższej stopy referencyjnej kredytu.
  2. Ryzyko kursu walutowego i osłabienia złotówki.

Ryzyko kursu walutowego jest istotnie ważne. Przyjrzyjmy się na kursom notowań dwóch najpopularniejszych walut, w których były zaciągane kredyty: 1) franka szwajcarskiego i 2) euro.

Wykres 1. Powyższy wykres przedstawia kurs franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki od 1 stycznia 1990 roku. Wykres przedstawia 27 lat notowań wysokości waluty. Dane ze strony money.pl.

 

Wykres 2. Powyższy wykres przedstawia kurs Euro w stosunku do złotówki od momentu wprowadzenia waluty do obiegu 1 stycznia 2002 roku. Wykres przedstawia 15 lat notowań wysokości waluty. Dane ze strony money.pl.

Biorąc kredyt hipoteczny w obcej walucie, warto przyjrzeć się wahaniom kursów walut. Kierując się tylko kursem walut w dniu podpisania kredytu, możemy nie być świadomi, o jaką kwotę rata się zmieni. Może okazać się, że wysokość raty mocno wpływa na nasz budżet domowy. Ponadto, całkowity koszt kredytu może nawet przewyższyć wysokość kredytowanej nieruchomości.

POBIERZ ĆWICZENIENASTĘPNA LEKCJA