Rozdział 6 – Emerytura. Każdego czeka   ›   Lekcja 1 – Ile wyniesie moja emerytura?

Lekcja 1

Ile wyniesie moja emerytura?

1 października zostanie obniżony wieku emerytalny do 60 dla kobiet i do 65 dla mężczyzn. Wniosek o emeryturę można składać na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Pierwsze wnioski wynikające z obniżenia wieku emerytalnego będzie można składać już od 1 września.

Obejrzyj film

Emerytura

Czas trwania: 2 minuty

Jak obliczana jest wysokość składki emerytalnej?

Podstawową zasadą obowiązującą od 1999 roku jest procentowa wartość składki emerytalnej. Jest to 19,52% wynagrodzenia brutto jakie widzimy na pasku z wynagrodzeniem. W połowie płaci ją pracownik a w połowie pracodawca.

Innymi słowy na każde 1000 zł wynagrodzenia brutto trzeba odprowadzić 195,20 zł samej składki emerytalnej. Z czego po niecałe 100 zł płaci zarówno pracownik jak i pracodawca.

Powyższe równanie ma bardzo poważną konsekwencję. Skoro składka emerytalna wynosi niecałe 20% wynagrodzenia, czyli jedną piątą, aby otrzymać emeryturę w wysokości 100 % wynagrodzenia brutto trzeba odprowadzać składkę przez pięć okresów. Skoro płacimy składkę emerytalną tylko w wysokości 20% rocznego wynagrodzenia, nasze emerytury nie mogą być zbyt wysokie z tego tytułu.

Przykład: Pracując 20 lat (minimalny okres składkowy) i pobierając emeryturę przez 20 lat: będziemy mieli emeryturę w wysokości 20% wynagrodzenia (bo płaciliśmy przez 20 lat 20% składki emerytalnej od wynagrodzenia).

Jeżeli będziemy pracować przez 40 lat (od 25 do 65 roku życia) to w takim wypadku przez 20 lat możemy mieć już emeryturę dwa razy wyższą. Ale nadal będzie to tylko 40% rocznego wynagrodzenia.

Składki emerytalne nie są nigdzie odkładane bo są wypłacane obecnym emerytom. A i tak co roku brakuje wysokie kilkadziesiąt mld zł. I trzeba uzupełniać dziurę z budżetu państwa: z podatków. W związku z tym Nasza przyszła emerytura zależy od przyszłej sytuacji demograficznej oraz stanu gospodarki.

Średnia oczekiwana długość życia

W przypadku emerytury z ZUSu liczy się średnia oczekiwana długość życia w momencie przejścia na emeryturę. Po osiągnięciu wieku emerytalnego dla wszystkich emerytów danej płci jest określana średnia długość życia. Trzeba pamiętać, że oczekiwana długość życia mężczyzny i kobiety, znacznie się od siebie różni. Kobiety żyją znacznie dłużej niż mężczyźni i są szczególnie narażone na niską emeryturę.

Obecnie w ZUSie, od 1999 roku, każdy ma indywidualne konto na którym zapisywana jest obowiązkowo, odprowadzana składka emerytalna. Zasada ta nie dotyczy:

  1. Nie dotyczy osób urodzonych do 1949 roku. W tym wypadku wartość wpłaconych składek w ogóle nie ma znaczenia.
  2. Nie dotyczy grup uprzywilejowanych jak służby mundurowe, górnicy, nauczyciele, kolejarze, prokuratorzy, sędziowie oraz osoby w KRUS.

Z jakich elementów składają się zapisy na naszym indywidualnym koncie w ZUS?

  1. Zwaloryzowany kapitał początkowy dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem
  2. Zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, składki odprowadzanedo ZUSu po 1999 roku
  3. Subkonto
  4. Środki z OFE (jeśli przed 2014 były odprowadzane składki)

Minimalna emerytura

Minimalna emerytura wynosi 1000 zł brutto, jednak trzeba osiągnąć wiek emerytalny, 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn, i udokumentować staż pracy, składkowy i nieskładkowy, który wynosi: 25 lat dla mężczyzn, 20 lat dla kobiet. Nie jest bez znaczenia, w jakiej wysokości otrzymywano wynagrodzenie w tym okresie składkowym.

NASTĘPNA LEKCJA