Rozdział 6 – Emerytura. Każdego czeka   ›   Lekcja 3 – Jak OFE i III filar wpływają na emeryturę

Lekcja 3

Jak OFE i III filar wpływają na emeryturę

W publicznym dyskursie społecznym często słyszymy o drugim i trzecim filarze. II filar tworzą Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Do reformy emerytalnej w 2014 roku, jeśli zdecydowaliśmy się na przekazywanie składek na OFE, to co miesiąc ZUS przesyłał do OFE naszą składkę. OFE zajmuje się inwestowaniem i pomnażaniem składek członków. Zasada ta obowiązuje dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r., miały one obowiązek odkładania części składki emerytalnej do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pieniądze do OFE przekazywane są przez ZUS, ze składek emerytalnych wpłaconych wcześniej. Nagromadzony kapitał na indywidualnym koncie w OFE był następnie inwestowany w bezpieczne akcje spółek giełdowych. Proces inwestycji kontrolowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Ważnym aspektem był fakt, że kapitał zgromadzony przez w OFE nie przepadał, i środki zebrane na koncie w przypadku śmierci miały być wypłacane spadkobiercom.

W wyniku uchwały z 2013 roku, członkowie OFE musiały podjąć decyzję, czy chcą aby ich składka emerytalna w całości (19,52%) trafiała do ZUS czy w większości do ZUS a w części do OFE. Ci, którzy nie zadeklarowali odprowadzania składek do OFE, zostali przeniesieni do ZUS. Co cztery lata pojawiają się tzw. okna transferowe, kiedy można zmienić decyzję o sposobie przekazywania składek. Deklaracji nie mogą złożyć osoby, które do ukończenia wieku emerytalnego mają 10 lub mniej lat, dlatego że ZUS nie odprowadzania ich składek do OFE. Pierwsze okno transferowe było dostępne w 2016 roku. Kolejne będzie dostępne od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.

Czy pieniądze trafią do OFE czy do ZUSu, z punktu widzenia przyszłego emeryta nie ma większego znaczenia. Świadczenia emerytalne z I i II filaru po przejściu na emeryturę będą stanowiły 40% wysokości ostatnich zarobków, przy zachowaniu wymaganego staży pracy.

III filar dobrowolny

III filar ma charakter dobrowolny. W skład III filaru mogą wchodzić m.in. Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

IKE a IKZE różnią się sposobem opodatkowania. Konto IKE jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki, ale tylko w przypadku gdy środki nie zostaną wypłacone przed przejściem na emeryturę), w koncie IKZE podatek dochodowy od zysków zmniejsza podstawę wymiaru. Dzięki wpłatom do IKZE można płacić mniejsze podatki. Oba konta mają limity wpłat. Do IKE można wpłacać kwoty nieregularnie i w dowolnym momencie można również wypłacić pieniądze (jednak zostanie pobrany od wypracowanych zysków, nie kapitału, zostanie pobrany 19% podatek od zysków kapitałowych. Z kolei z IKZE można zwrócić zgromadzone środki a wypłacone kwoty trzeba zadeklarować w rozliczeniu podatkowym i zapłacić od nich podatek. W przypadku IKZE można odliczyć wysokość wpłat od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym kwotę należnego podatku, jednakże wypłacając środki po uzyskaniu uprawnień emerytalnych,

Oszczędzanie na emeryturę poprzez III filar, IKE i IKZE, ma kilka zalet.Będzie to dodatek do emerytury wypłacanej z zabezpieczeń społecznych. Podatek od zysków kapitałowych przy wypłacie zgromadzonych środków nie jest brany pod uwagę. Można także wcześniej wypłacić środki w przypadku trudnej sytuacji losowej.

NASTĘPNA LEKCJA