Rozdział 6 – Emerytura. Każdego czeka   ›   Lekcja 4 – Emerytura z ZUS – jak to wygląda

Lekcja 4

Emerytura z ZUS obecnie – jak to wygląda?

ZUS wyszedł przyszłym emerytom naprzeciw i skierował do nich kampanię informacyjną. Zachęca w niej: „osiągnąłeś lub jeszcze w tym roku osiągniesz wiek emerytalny, skorzystaj z pomocy doradcy ds. Emerytalnych”. Można udać się do placówki ZUSu i dowiedzieć się jak będzie wyglądała emerytura. 1 października 2017 został obniżony wieku emerytalny do 60 dla kobiet i do 65 dla mężczyzn. Wniosek o emeryturę można składać na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Obejrzyj film

Ile wyniesie emerytura?

Czas trwania: 2,5 minuty

Waloryzacja

O wysokości waloryzacji decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i realny wzrost płac z roku poprzedzającego waloryzację. Jeśli roku poprzedzającym nie było inflacji i występowała deflacja, czyli spadek cen, wzrost płac był niski, emeryci nie mogą liczyć na tzw. podwyżkę emerytur. Emerytura jest waloryzowana 1 marca każdego roku. Niektórzy emeryci błędnie interpretują waloryzację i uzależniają ją od polityki. Sytuacja polityczna w kraju nie wpływa na wzrost świadczeń, ale sytuacja gospodarcza.

NASTĘPNA LEKCJA