Rozdział 7 – Produkty finansowe   ›   Lekcja 3 – Na czym zarabiają instytucje pośrednictwa finansowego?

Lekcja 3

Na czym zarabiają instytucje pośrednictwa finansowego?

Podstawowym celem działania banków komercyjnych jest osiągnięcie jak największego zysku. Na czym zarabiają instytucje pośrednictwa finansowego??

Bank osiąga zysk głównie dzięki:

  1. marży odsetkowej, czyli różnicy przychodów i kosztów. Warto przyjrzeć się różnicy między oprocentowaniem depozytów czy lokat (obecnie około 2%) a oprocentowaniem kredytów komercyjnych (nawet 15%)
  2. prowizji, czyli opłat bankowych. W ostatnich latach obserwujemy wzrost różnych opłat pobieranych przez bank od klientów. Mamy opłatę za prowadzenie konta, udzielenie kredytu, oprócz tego stosowany jest także cross-selling, czyli sprzedaż dodatkowych produktów przy zakupie jednego.
  3. operacjach walutowych. Banki zarabiają na spreadzie, to jest różnicy między ceną sprzedaży a ceną kupna aktywów (np. towarów, walut, papierów wartościowych).

Każdy bank znacznie łatwiej osiągałby zyski, gdyby nie znacząca konkurencja na rynku. Istnieje ogromna liczba banków. Wystarczy przejść się po głównej ulicy w mieście, aby zobaczyć, jak wiele istnieje oddziałów banków. To konkurencja między bankami w bitwie o klienta, czyli nas, jest istotnym powodem do stosowania różnorakich strategii marketingowych, mających skłonić nas do skorzystania z oferty tej, a nie innej instytucji finansowej. Marketing ma na celu sprzedaż produktów bankowych, sprawienie, aby klient zostawił swoje pieniądze w danym banku. Banki zarabiają dzięki swoim klientom: osobom fizycznym oraz firmom.

Aby osiągnąć zysk, banki stosują strategie sprzedaży. Kreowany jest odpowiedni wizerunek banku, który ma na celu zdobycie zaufania klienta. Tworzony jest całościowy system marketingowy, polityka promocji i polityka cenowa, mająca na celu sprzedaż poszczególnych produktów. Na przykład jeśli bank chce pozyskać klientów na kredyt hipoteczny, to kieruje swoje działania do grupy klientów, którzy planują zakup mieszkania, nagrywa reklamy przedstawiające szczęśliwe rodziny w swoich domach, mające za zadanie wizualizację szczęścia w swoim nowym domu.

Na strategie marketingowe wydawane są ogromne środki. Jest to całe kompleksowe podejście, które choć długoterminowe i czasochłonne, to obliczone jest na zysk. Strategie poprzedzają badania i testy, odpowiedni system promocji, wynagrodzenia pracowników banków oraz system sprzedaży produktów. Dlatego strategie nakierowuje się na produkty bankowe przynoszące jak największe zyski dla banków, czyli te produkty, na których banki najwięcej zarabiają albo przyciągają zamożnych i lojalnych klientów.

NASTĘPNA LEKCJA