Rozdział 7 – Produkty finansowe   ›   Lekcja 5 – Klęska urodzaju

Lekcja 5

Klęska urodzaju. Czym się kierować przy wyborze produktów finansowych?

Wystarczy przejść się główną ulicą miasta, aby po drodze minąć kilka lub kilkanaście oddziałów banków. Ponadto, mijamy agencje ubezpieczeniowe, pośredników finansowych, SKOKi, i inne punkty usług finansowych. Reklamy w telewizji, radio, internecie czy też ogłoszenia wieszane wprost na tablicach czy słupach czy też wrzucane nam bezpośrednio do skrzynek zachęcają nas do skorzystania z produktów finansowych. Pojawia się narracja, że produkty finansowe są przydatne, powszechne, łatwo dostępne. Wraz z wielością informacji pojawia się też pytanie, które z produktów są dla nas korzystne, a na których możemy stracić.

Obejrzyj film

Z których instytucji finansowych korzystać?

Czas trwania: 2 minuty

Klęska urodzaju i właściwie przesycenie rynku sprawia, że wybierając nieodpowiedni produkt ryzykujemy nasze finanse. Oczywiście szczegółowe kryteria przy wyborze produktu powinny być uzależnione od potrzeby, jednak można zebrać kilka wspólnych zasad:

Zasada 1.

Wiarygodność instytucji

Sprawdzamy, czy instytucja w której chcemy wziąć kredyt, założyć lokatę czy skorzystać z innej oferty jest wiarygodna. W ostatnich latach byliśmy świadkami upadku piramidy finansowej skądinąd popularnej firmy deklarującej inwestycje w złoto. Tak spektakularnych oszust nie ma wiele, jednak ponad 10 tysięcy osób zgłosiło się jako oszukanych. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), nadzorująca banki, fundusze inwestycyjne i rynek finansowy w Polsce, publikuje podmiotów gospodarczych przed którymi ostrzega. To tak zwany „rejestr ostrzeżeń publicznych KNF”.

Według danych ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, KNF podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez Urząd do organów ścigania zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawach szczegółowych dotyczących działalności podmiotów rynku kapitałowego, bankowego, ubezpieczeń, jak i usług płatniczych. KNF informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF. UKNF rekomenduje zapoznanie się z listą ostrzeżeń każdorazowo przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich na rynku Forex.

Lista ostrzeżeń dotycząca podmiotów jest dostępna na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Klęska urodzaju i właściwie przesycenie rynku sprawia, że wybierając nieodpowiedni produkt ryzykujemy nasze finanse. Oczywiście szczegółowe kryteria przy wyborze produktu powinny być uzależnione od potrzeby, jednak można zebrać kilka wspólnych zasad:

Zasada 2.

Wiarygodność oferty

Sprawdzamy, czy instytucja z którą chcemy się związać oferuje produkty o cenie rynkowej. Innymi słowy, czy lokaty oferują podobny procent zysku. Oczywiście różnica 0,5 procentu czy nawet jednego procenta powinna decydować o ofercie, niemniej jeśli widzimy ofertę wyjątkowo atrakcyjną, powyżej kilku procent niż stawka rynkowa, powinniśmy poszukać więcej informacji o instytucji. Unikajmy inwestycji, które obiecują zyski znacznie przewyższające to, co gwarantują konkurencyjne firmy, i to w bardzo krótkim czasie.

Ostrożnie traktujmy też firmy, które unikają nazwania swojej firmy bankiem, a produktów  np. lokatą.

Zasada 3.

Dostęp do danych w KRS

Gdy chcemy skorzystać z usług firmy, warto sprawdzić jej status w KRS. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego to jednen z najważniejszych wyznaczników, które potwierdza faktyczne istnienie podmiotu gospodarczego. Wynika to z ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku. KRS jest bazą zbierającą dane na temat przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji. Dane te są otwarte, dostępne dla wszystkich i można jest sprawdzić on-line, czyli elektronicznego dostępu do bazy Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestr podmiotów gospodarczych w KRS jest dostępny TUTAJ.

Dane dostępne w KRS zostały także udostępnione przez organizację e-Państwo, która opracowała portal Moje Państwo, na którym można także wyszukać interesujące nasz podmioty gospodarcze, a także osoby publiczne.

NASTĘPNY ROZDZIAŁ